Архива вести
                   

ТРЕНИНГ О ЈАВНОМ ЗАСТУПАЊУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

2. децембар 2019.

Форум цивилне акције Форца, као локални Ресурс центар, организује тренинг за јавно заступање.

Тренинг ће се одржати у Ивањици од 6. до 8. децембра, док заинтересовани могу се пријаве за учешће на њему на https://gradjanske.civicatalyst.org/javno_zastupanje_FoRca

Циљ одржавања поменутог тренинга је пружање знања и приручника организацијама цивилног друштва у превазилажењу најчешћих проблема са којима се суочавају у свакодневном раду, али и изградњи њихових јачих и квалитетнијих односа са локалном самоуправом и другим релевантним субјектима у заједници.

Тренинг јавног заговарања ће бити одржан кроз  интерактивне сесије у оквиру којих ће присутни представници/це ОЦД добити кључне информације и практичне савете о различитим темама, значајним за њихов рад као што су шта је јавно заговарање, транспарентно финансирање програма и пројеката удружења, укључивање ОЦД у процесе доношење одлука.

Јавно заговарање обухвата низ активности које имају за циљ да утичу на одлуке донете од стране државних органа, интернационалних институција или других моћних организација.  Заговарање има за циљ да утиче на исходе, укључујући одлуке у вези са политиком и расподелом ресурса.

Извор: Грађанске иницијативе и Координационо тело