Архива вести
                   

ТЕМА СЕДНИЦЕ САВЕТА ПЧИЊСКОГ ОКРУГА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

31. март 2015.

Врање – На трећој седници  Савета Пчињског управног округа, на којој су, поред чланова Савета, присуствовали и представници Републичке дирекције за воду Одељења водне инспекције Београд, било је речи о одбрани од поплава.

На седници је разматрано доношење Оперативног плана  за одбрану од поплава за воде другог реда, што је у надлежности локалних самоуправа, као и питање надзора над јавним предузећима која врше послове сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода. Дискутовано је и о издавању водних аката, као услова за издавање грађевинских и употребних дозвола.

Седница Савета је била прилика да представници локалних самоуправа укажу на проблеме које имају око чишћења речних корита, експлоатације песка и недовољних новчаних средстава за санирање последица од поплава које су их задесиле почетком године.

Извор: Југмедиа и Координационо тело