Архива вести
                   

SWISS PRO: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДРШКУ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (ЈЛС) У ЈАЧАЊУ КАПАЦИТЕТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ (РОК: 19.08.2019)

9. јули 2019.

Програм Swiss PRO је објавио  јавни позив за подршку јединицама локалне самоуправе у унапређењу електронске управе и пружању електронских услуга како би повећале одговорност, транспарентност и ефикасност у обезбеђивању бољег приступа услугама и правима грађана и грађанки.

Влада Швајцарске ће са 350.000 евра да подржати до 40 локалних самоуправа, чиме ће допринети да еУправа на локалу буде у служби како грађана и грађанки, тако и привреде.

Право учешћа на јавном позив, који је отворен до 19. августа 2019. године, има 96 градова и општина из региона јужне и источне Србије, као и Шумадије и западне Србије. Они у својим предлозима пројеката могу да конкуришу за набавку ИТ опреме и лиценцираног софтвера у вредности од 7.000 до 9.000 евра, као и да наведу који вид техничке подршке им је потребан да би се унапредила еУправа.

У складу са националним оквиром, програм Swiss PRO ће локалним самоуправама да пружи техничку подршку прилагођену њиховим индивидуалним потребама како би се, између осталог, развили или унапредили интерни процеси и процедуре, унапредила примена електронског управног поступка (еЗУП), развиле постојеће или нове еУслуге, те израдила решења за интернет презентације јединица локалне самоуправе.

„Посебно охрабрујемо локалне самоуправе да у предлоге пројеката уврсте рад на развијању и унапређењу еУслуга за припаднике националних мањина, као и на увођењу помоћних технологија које би повећале приступачност ових услуга особама са инвалидитетом. Ово је прилика за локалне самоуправе да омогуће становништву да активно учествује у процесу доношења одлука у својим заједницама кроз успостављање страница еПартципација и еСлушање”, рекла је Ана Недељковић Беља, национална менаџерка програма Swiss PRO.

Како би се заинтересоване ЈЛС упознале са детаљима јавног позива – укључујући начин пријављивања и учешћа, као и критеријумима за избор пројеката, програм Swiss PRO ће организовати информативне сесије у јужној Србији у:

  • Нишу, у среду, 17. јула, Седмог јула 2, Хол Градске куће Ниш, у 12.30 часова и
  • Бујановацу, у четвртак, 18. јула, Карађорђа Петровића 115, Сала Скупштине општине Бујановац, у 12.30 часова

Више информација о позиву, критеријумима за избор корисника, начину конкурисања и документацији за пријављивање можете пронаћи на  https://swisspro.org.rs/en/ktext/javni-poziv-za-podrsku-jedinicama-lokalne-samouprave-u-jacanju-kapaciteta-za-unapredenje-elektronske-uprave

Извор: swisspro.org.rs и Координационо тело