Архива вести
                   

СУСРЕТИ НАСТАВНИКА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ИНСТИТУЦИЈА

27. фебруар 2015.

За учитеље и наставнике српског као нематерњег језика, педагоге и директоре основних школа из Прешева, Бујановца и Медвеђе, организовани су сусрети са представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР), Завода за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања (ЗВКОВ). Сусрети су организовани у Прешеву и Бујановцу, а на предлог наставника и учитеља 16 основних школа у којима се настава одвија на албанском језику. 

Циљ скупа био је да се наставници и учитељи упознају са надлежностима институција које се баве образовањем, њиховим активностима у процесу израде стандарда за овај предмет, начинима тестирања знања ђака и даљим корацима у вези са изменама плана и програма. Наставници и учитељи указали су на препреке и потешкоће на које наилазе у току наставе и дали предлоге за њихово превазилажење, уз подршку надлежних државних органа. 

Ова активност једна је од предложених мера садржаних у „Студији о могућностима унапређења знања и учења српског као нематерњег језика у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи“ чији је циљ да се унапреди квалитет наставе, а самим тим и знања српског језика ђака основних школа из албанске заједнице. Сусрети наставника и представника институција само су једна у низу планираних активности у циљу унапређења квалитета наставе предмета српски као нематерњи језик. Све активности реализоваће Служба Координационог тела у партнерству са МПНТР, ЗУОВ, ЗВКОВ, локалним самоуправама, Националним саветом Албанаца и основним школама уз подршку међународних партнера – амабсаде Велике Британије, програма Европски Прогрес и Канцеларије високе комесарке за националне мањине. 

Извор: Координационо тело