Архива вести
                   

СУБВЕНЦИЈЕ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА, ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА

29. мај 2019.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је објавило конкурс за давање субвенција за подизање вишегодишњих засада воћа, винове лозе и хмеља.

Подстицаји за подизање производних засада обухватају подршку програмима који се односе на:

1. Подршку подизању нових производних засада са савременом технологијом гајења воћака, винове лозе и хмеља, без наслона и са наслоном;

2. Припрему земљишта за подизање производних засада.

Право на подстицаје за подизање производних засада има:

1. Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства

2. Предузетник

3. Правно лице: привредно друштво, земљорадничка задруга, научноистраживачка организација, школа, задужбина, манастир и црква.

Захтев за добијање субвенција и пратећа документација се подносе од 1. маја до 31. августа текуће календарске године, а за производне засаде јагода подигнуте у трећем кварталу текуће календарске године до 30. септембра текуће календарске године, на следећу адресу:

Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде

Управа за аграрна плаћања

Булевар краља Александра 84

11050 Београд

Подносилац захтева може да оствари право на подстицаје подношењем само једног захтева.

Додатне информације о подстицајима, као и правилник и захтев за подстицаје, можете преузети на http://subvencije.rs/biljna-proizvodnja/subvencije-za-podizanje-visegodisnjih-zasada-voca-vinove-loze-hmelja/

Извор: Субвенције у пољопривреди и Координационо тело