Архива вести
                   

ШКОЛА ЗА МЛАДЕ ЛИДЕРЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ/ХЕНДИКЕПОМ (РОК: 15.11.2018)

5. новембар 2018.

Форум младих са инвалидитетом, у партнерству са Удружењем студената са хендикепом, позива младе са инвалидитетом/хендикепом широм Србије да се пријаве на јединствен едукативни програм „ Школа за младе лидере са инвалидитетом/хендикепом”.

Школа је намењена младим појединцима са инвалидитетом/хендикепом (узраста 15-35 година) који желе да допринесу променама у својим локалним заједницама и раде на личном развоју.

Овај програм кроз интерактиван приступ и искуствено учење доприноси оснаживању младих лидера и лидерки са инвалидитетон/хендикепом у области самозаступања, политичке партиципације, социјалног укључивања, антидискриминације и лидерских вештина као личних особина за обављање активне улоге у друштвеним и омладинским активностима.

Динамика Школе је осмишљена као циклус обука које ће оснажити, освестити и сензибилисати учеснике за укључивање у процесе доношење одлука и друштвених активности у локалној заједници, а и шире.

Кључне области обука су:

 1. Инклузивна омладинска политика, остваривање загарантованих права и учешће младих са инвалидитетом/хендикепом у друштвеним процесима;
 2. Јавно заговарање и јавни наступ;
 3. Дигиталне и медијске вештине у активизму.

У оквиру Школе ће бити реализоване три обуке, а свака од њих ће трајати по три дана. Обуке ће бити реализоване једном месечно (новембар, децембар, јануар), на различитим локацијама.

Очекује се да ће млади лидери и лидерке са инвалидитетом/хендикепом  током  и након обуке бити:

 • мотивисани за активизам и покретање иницијатива ка повећању партиципације младих са хендикепом;
 • обучени за самозаступање и заговарање људских права и друштвене одговорности;
 • информисани о постојећим стратешким и законским оквирима за друштвену укљученост и њихову примену;
 • стручни за локално акционо планирање, организовање и спровођење активности омладинских организација и институција на начин који у пуној мери обезбеђује укљученост младих са хендикепом;
 • у стању да иницирају и спроводе активности у области омладинске политике који су доступне за младе са хендикепом;
 • обучени за коришћење социјалних мрежа у заговарачким активностима и побољшању положаја особа са хендикепом;
 • оснажени да организују инцијативе и активности у локалним заједницама;
 • спремни да своје циљеве спроведу у дела.

Организатори покривају трошкове превоза, смештаја на бази пуног пансиона, исхране и обезбеђивања радних материјала за све учеснике и учеснице, укључујући и њихове персоналне асистенте/асистенткиње.

Број места за полазнике и полазнице Школе је ограничен, а биће изабране особе из већег броја различитих места у Републици Србији.

Конкурс је отворен до 15. новембра 2018. године, што је рок до када заинтересовани кандидати треба да пошаљу попуњен пријавни формулар на адресу prijave@fmi.rs. Више информација о конкурсу  и пријавни формулар су доступни на  на www.fmi.rs

Пројекат „Дигитална и медијска писменост младих са инвалидитетом/хендикепом” реализује Форум младих са инвалидитетом, у партнерству са Удружењем студената са хендикепом, Удружењем за младе Србије и Secons-групом за развојну иницијативу. Пројекат је подржала Европска унија у оквиру Civil Society Facility and Media Program 2016-2017”.

Извор: Форум младих са инвалидитетом и Координационо тело