Архива вести
                   

СКГО: КОНКУРС ЗА ДИРЕКТНУ ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ У ПРОЦЕСУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНИРАЊА И ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТИРАЊА (РОК: 15.09.2017)

23. август 2017.

Стална конференција градова и општина (СКГО), у оквиру Програма Exchange 5, објављује позив за избор 6 (шест) локалних самоуправа за директну техничку подршку за свеобухватни процес локалног планирања и програмског буџетирања.

Вишегодишњи рад са локалним самоуправама на унапређењу процеса локалног стратешког планирања и реалистичног финансирања приоритета наставља се и у оквиру пете фазе Програма Exchange, а нагласак је на правилној и свеобухватној примени програмског буџетирања као релативно новог модалитета у изради и спровођењу финансијских планова градова и општина.

У оквиру предметног позива, СКГО ће у периоду од октобра 2017. до априла 2019. године, пружити подршку изабраним локалним самоуправама у свим фазама буџетског циклуса, а посебно:

  • стручну подршку у даљем унапређењу процеса израде Одлуке о буџету у складу са Упутством за израду програмског буџета прописаним од стране Министарства финансија;
  • подршку током израде извештаја о извршењу буџета у складу са Упутством за праћење и извештавање о учинку програма прописаним од стране Министарства финансија. Подршка у овом сегменту буџетског процеса допринеће адекватној процени учинка програма и унапређењу програмске структуре за наредне буџетске циклусе.

СКГО позива градове и општине да се пријаве за подршку у оквиру овог позива, имајући у виду важност квалитетног и транспарентног планирања и извршења буџета за локалну заједницу, али и за реформске процесе на свим нивоима јавне управе.

Позив је објављен 18. августа и трајаће до 15. септембра 2017. године. Смернице за пријаву на позив и пратеће документе можете преузети на адреси www.skgo.org.

Програм Exchange 5 финансира Европска унија из средстава ИПА 2014, а Министарство државне управе и локалне самоуправе је, уз подршку СКГО, надлежно за његову реализацију. Веома значајну улогу има и Министарство финансија с обзиром на садржину подршке и теме које су великим делом у надлежности овог министарства.

За сва додатна питања представници градова и општина могу се обратити Мирјани Кнежевић Панајоту, саветници за програмско буџетирање у СКГО, путем телефона 011 3223 446 или путем електронске поште: mirjana.knezevic@skgo.org.

Више информација и конкурсну документацију потражите на www.skgo.org

Извор: СКГО и Координационо тело