Архива вести
                   

СЕРИЈА РЕГИОНАЛНИХ ОБУКА „ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ“

25. фебруар 2020.

Стална конференција градова и општина (СКГО) у периоду од 27. фебруара до 10. априла 2020. године организује седам регионалних дводневних обука за запослене у јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) на тему „Јавне набавке у локалној самоуправи“. Ове обуке се спроводе у оквиру Пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу”, који се реализује преко програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO”, а који спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS) у партнерству са СКГО.

Регионалне обуке се реализују као акредитовани програм у оквиру Секторског програма континуираног стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе за 2020. годину, који је део Општег програма обуке запослених у јединицама локалне самоуправе за 2020. годину, усвојеног од стране Владе Републике Србије.

Народна скупштина Републике Србије је 24. децембра 2019. године донела нов Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019). Он је ступио на снагу 1. јануара 2020. године, а његова примена почиње од 1. јула 2020. године, осим појединих одредаба које су почеле да се примењују након ступања на снагу Закона. Циљ ове обуке је да се запослени на пословима јавних набавки у ЈЛС благовремено упознају са новим законским решењима и оспособе за ефикасно спровођење поступака јавних набавки, као и спровођење поступака без неправилности.

Дводневна регионална обука ће се одржавати у следећим градовима и општинама:

Београд, 27-28. фебруар 2020. године

Нови Сад, 5-6. март 2020. године

Суботица, 12-13. март 2020. године

Крагујевац, 19-20. март 2020. године

Ниш, 26-27. март 2020. године

Врњачка Бања, 2-3. април 2020. године

Златибор, 9-10. април 2020. године.

СКГО ће благовремено упутити појединачне позиве са релевантним информацијама свим ЈЛС према Распореду одржавања регионалних обука за градове, општине и градске општине.

С обзиром на то да је број места на овој акредитованој обуци лимитиран, СКГО задржава право да, у случају већег интересовања и броја пријава, одобри равномерно присуство представника и представница свих ЈЛС – о чему ће сви пријављени бити благовремено обавештени. СКГО не покрива путне и трошкове смештаја учесника/ца.

За пријаву запослених у ЈЛС на регионалну обуку потребно је послати попуњени Пријавни формулар на адресу ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org , најкасније до рока назначеног у Распореду одржавања регионалних обука за градове, општине и градске општине, и то у:

  • скенираној верзији са потписом овлашћеног лица, као и
  • електронској верзији (попуњен MS Word документ са неопходним подацима).

За све додатне информације, можете се обратити Ружици Аранђеловић Илић, координаторки Мреже СКГО за јавне набавке, на наведени мејл.

Више информација и Распоред одржавања регионалних обука потражите на www.skgo.org.

Извор: СКГО и Координационо тело