Архива вести
                   

РОК ОД 15 ДАНА ЗА ПРИЈАВУ НА БЕСПЛАТНУ ДЕСЕТОДНЕВНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

13. април 2016.

Београд - Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Србије позвао је јуче пензионере да се у року од 15 дана јаве за одлазак на бесплатну десетодневну рехабилитацију у једној од 25 бања у Србији.

Право да се јаве на конкурс имају пензионери из категорије запослених, самосталних делатности и пољопривредника чије су пензије за фебруар 2016. године мање од 23.463 динара, који немају друга лична примања и нису користили бесплатан боравак о трошку Фонда у последњих пет година.

Пријаве се подносе пензионерским организацијама према месту пребивалишта. Уз пријаву, потребно је поднети и пензијски чек за фебруар 2016. године, доказ о висини пензије остварене по међународним уговорима (извод банке или потврда иностраног носиоца социјалног осигурања), фотокопију личне карте, постојећу медицинску документацију и писану изјаву.

На питање да ли и пратилац за тешке болеснике има право на бесплатну рехабилитацију, у Фонду одговарају, да то право има само инвалидно дете и породични пензионер, који нису у стању да брину о себи.

Пензионери који користе новчану накнаду за туђу негу и помоћ имају могућност да поведу пратиоца, али о сопственом трошку. Фонд ПИО не сноси трошкове бањског лечења, већ обезбеђује рехабилитацију и опоравак пензионерима који због висине примања то себи тешко могу да обезбеде.

Извор: Фонд ПИО и Координационо тело