Архива вести
                   

РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ЗА ДЕЦУ РОЂЕНУ 1. ЈУЛА 2019. ГОДИНЕ И КАСНИЈЕ ЈЕ ПРОМЕЊЕН

16. август 2019.

Према решењу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 17. јула 2019. године, родитељски додатак за децу рођену 1. јула 2019. године и касније је промењен и износи за:

- Прво дете 101.496,60 динара и исплаћује се једнократно;

- Друго дете 243.591,84 динара и исплаћује се у 24 једнаке месечне рате по 10.149,66 динара;

- Треће дете 1.461.551,04 динара и исплаћује се у 120 једнаких месечних рата по 12.179,59 динара;

- Четврто дете 2.192.326,56 динара и исплаћује се у 120 једнаких месечних рата по 18.269,39 динара.

Родитељски додатак увећава се за паушал за набавку опреме за дете. Паушал се исплаћује заједно са једнократним износом родитељског додатка за прво дете, односно првом ратом родитељског додатка за друго, треће и четврто дете и износи 5.074,83 динара.

Извор: РТВ Ритам и Координационо тело