Архива вести
                   

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ВАТРОГАСЦЕ

28. март 2019.

Бујановац, Прешево – Министарство унутрашњих послова расписало је конкурс за упис 200 полазника на стручно оспособљавање за обављање ватрогасно-спасилачких послова широм Србије.

Конкурс је отворен од 25. марта 2019. до 09. априла 2019. године, а у њему су и места у Пчињском округу.

За потребе Ватрогасно – спасилачког батаљона  у Врању одређена су два извршиоца.

За потребе ватрогасног одељења у Босилеграду, такође два радна места, а у Прешеву три.

У Бујановцу постоји потреба за једним ватрогасцем.

Право учешћа има и особе које поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б“ категорије, а није положило возачки испит „Ц“ категорије, уз обавезу да га положи у року од 1,5 године од дана завршетка основне обуке припадника ватрогасноспасилачких јединица.

Избор кандидата за полазнике курса на основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица Министарства спроводи комисија коју именује министар унутрашњих послова.

Пријава на конкурс са документацијом подноси се полицијској станици по месту пребивалишта кандидата, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу Политика.

Процедура траје од један до три дана, у зависности од резултата остварених првог, односно другог дана.

Кандидати су у обавези да испуне посебне критеријуме и прођу процес селекције који чини лекарски прегледи, психолошка селекција, провера базично-моторичког статуса и интервју.

Министарство унутрашњих послова и кандидат који је након спроведеног конкурса примљен на курс за Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица Министарства, закључују уговор о утврђивању међусобних права и обавеза.

Полазник који успешно заврши Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица Министарства добија уверење и стиче могућност заснивања радног односа у Министарству унутрашњих послова, у складу са законом и подзаконским актима који регулишу ову материју.

Након завршене обуке припадника ватрогасно-спасилачких јединица радни однос заснива у својству приправника у ватрогасно-спасилачкој јединици, уз дужност да најмање пет година остане на раду у Министарству, или да надокнади трошкове стручног оспособљавања.

Конкурс можете погледати на http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/connect/e42b4edb-d6ee-4404-bece-266ac7fe23cb/Tekst+konkursa+VSJ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e42b4edb-d6ee-4404-bece-266ac7fe23cb-mCPKgNO

Извор: ОК радио, Југмедиа и Координацино тело