Архива вести
                   

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ПРОЈЕКТЕ КУЛТУРНЕ САРАДЊЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ (Рок: 17. март 2020)

22. jануар 2020.

Европска комисија је отварила позив за подношење предлога пројекта културне сарадње на Западном Балкану под називом „Јачање културне сарадње и конкурентности културних и креативних индустрија у региону Западног Балкана“

Овај позив за подношење предлога пројеката у потпуности се финансира кроз Инструмент за претприступну помоћ (ИПА II).

Општи циљ овог позива је подстицање помирења и добросуседских односа на западном Балкану кроз културну сарадњу и стварање.

Специфични циљеви овог Позива су да се повећа културна прекогранична сарадња унутар региона Западног Балкана и држава чланица ЕУ и ојача конкурентност културних и креативних индустрија у региону.

Да би испунио услове, предлог мора да буде поднесен од стране најмање 5 партнерских организација (вођа пројекта и партнери) из оних земаља корисница Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II).

Рок за пријаву на конкурс је 17. март 2020. године.

Активности у оквиру пројеката треба да буду започети у периоду између 1. јануара 2021. и 31. марта 2021. године.

Минимално трајање пројекта је 24 месеца, максимално трајање пројекта је 48 месеци.

Укупан буџет за овај позив за подношење предлога је 5 000 000 ЕУР.

Комплетан текст смерница и обрасци за пријаву су доступни на https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_39_2019_0.pdf

Извор: Београдска отворена школа и Координационо тело