Архива вести
                   

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ НОВИХ ТРАКТОРA

13. април 2017.

Београд - Министарство Пољопривреде и заштите животне средине расписало је jавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2017 години.

Захтев за одобравање права на подстицаје подноси се у року од 10. априла до19. маја 2017. године на Обрасцу – Захтев за одобравање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2017. години.

За одобравање права на подстицаје опредељена су средства у укупном износу од 210.500.000 динара. Директор Управе решењем одобрава право на подстицаје, по редоследу подношења захтева, до утрошка средстава

Подстицај се остварује на основу прихватљивих трошкова инвестиције за набавку новог трактора снаге мотора до 100 киловата са стандардним деловима, уређајима и опремом, укључујући припадајућу тракторску кабину, уз услов да се употребљава искључиво за извођење пољопривредних радова у воћарству, виноградарству или повртарству и који је произведен најкасније три године пре године у којој се остварује право на одобравање подстицаја.

Ову субвенцију могу остварити регистрована активна пољопривредних газдинстава.

Подстицаји се додељују у износу од 50 % од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Највиши укупни износ подстицаја који корисник по овом основу може да оствари у једној календарској години је 1.800.000 динара.

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде и заштите животне средине: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и Контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100; 011/30-20-101 и 011/30-20-118, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Јавни позив је доступан на http://www.mpzzs.gov.rs/javni-poziv-za-nabavku-novog-traktora/

Извор: Министарство пољопривреде и заштите животне средине и Координационо тело