Архива вести
                   

РАПИСАН КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА (РОК: 04.02.2019)

8. jануар 2019.

Министарство културе и информисања Владе Републике Србије расписало је Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката из области савременог стваралаштва у Републици Србији у 2019. години.

Конкурс је објављен у дневним новинама „Политика“и на сајту Министарства културе и инфромисања (http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/konkurs-za-finansiranje-ili-sufinansiranje-projekata-iz-oblasti-savremenog-stvaralastva-u-republici-srbiji-u-2019--godini )  и отворен је до 4. фебруара 2019. године.  

Право учешћа имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

Подносилац пријаве је обавезан да достави уредно попуњен и оверен формулар за пријаву на конкурс, у оквиру којег је детаљан опис пројекта, детаљно разрађен буџет пројекта, као и подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта, у пет примерака за све области.

На сајту Министарства могу се преузети формулари за учешће на конкурсу, у зависности од области за коју се пријављује.

Извор: Министарство културе и информисања и Координационо тело