Архива вести
                   

РАДИОНИЦА О РЕИНТЕГРАЦИЈИ

5. децембар 2007.

Швајцарска канцеларија за сарадњу у Србији, заједно са 15 пројектних партнера, организовала је јуче у Београду специјалну радионицу о миграцијама, у намери да се постигне договор о циљевима, принципима и средствима за покретање Швајцарског програма миграција у Србији. Миграциони програм заснива се на стратегији под називом "Партнерство у процесу миграција Швајцарска западни Балкан 2007-2009" који је Влада Швајцарске објавила у јуну 2007. године. Циљ овог програма јесте изградња одрживих капацитета за управљање миграцијама у Србији, стварање могућности за запослење и зараду кроз друштвено1-економски развој и веће шансе за реинтеграцију повратника у Србију. Приоритет ће имати пројекти у југозападној Србији, односно Санџаку, и на југу Србије, а биће нарочито усмерени на ромску мањину. Учесници радионице о миграцијама били су представници Агенције за људска права и права мањина, Координационог тела за јужну Србију, општина Нови Пазар и Бујановац, Међународне организације за миграцију (ИОМ), УНХЦР-а, УНДП-а и неколико међународних и домаћих невладиних организација које се баве овим проблемом.