Архива вести
                   

ПРОЈЕКАТ РАЗВОЈА ПРИВАТНОГ СЕКТОРА У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ

30. мај 2013.

Врање – Пројекат "Развој приватног сектора у јужној Србији" почео је у септембру 2011. године и трајаће до октобра 2014. године. Пројекат финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу СДЦ, а имплементира га регионална агенција за економски развој и предузетништво Пчињског округа ВЕЕДА д.о.о, која је партнер Швајцарске агенције у реализацији овог пројекта.  Укупна вредност пројекта је 1.800.000,00 ЦХФ. Пројекат обухвата Пчињски и Јабланички округ , односно општине Прешево, Бујановац, Сурдулица ,Трговиште, Врање и Лесковац.

Циљ пројекта је да се кроз стимулисање системских промена у кључним секторима допринесе смањењу незапослености и сиромаштва, повећању прихода и побољшању општег квалитета живота људи на овим просторима. У току почетне фазе пројекта препозната су три сектора – дрвна индустрија, шумски плодови и туризам, који би били генератори прихода и запослености у Пчињском и Јабланичком региону.

Пројекат је у фази имплементације, током које ће бити спроведене интервенције у два одабрана сектора - дрвној индустрији и области шумских плодова. Након спроведених интервенција ће се извршити системске промене, које укључују побољшање приступа пословним услугама, повећање додате вредности производа и подстицање сарадње међу предузећима или јавно-приватно партнерство.

Партнери на овом пројекту су општине, привредне коморе, бизнис асоцијације, фирме,  јавне организације итд.

 Извор: ВЕЕДА д.о.о.