Архива вести
                   

ПРОЈЕКАТ „КОРАК ВИШЕ – КОРАК БЛИЖЕ”

24. фебруар 2015.

Врање - НВО “Нексус”, у сарадњи са  партнерском НВО “Офер” из Бујановца, је отпочео прву фазу реализације пројекта „Корак више - корак ближе“ кроз организовање едукативних радионица за употребу „Форум” театра у Врњачкој Бањи.

Пројекат подржава Владина Канцеларије за људска и мањинска права, а у оквиру конкурса за пројекте удружења ради унапређења положаја и статуса Рома у Републици Србији.

Циљ пројекта је подстицање деловања шире друштвене заједнице према Ромима кроз успостављање дијалога и сарадње међу различитим друштвеним актерима на локалном нивоу.

Радионице су организоване за најважније актере васпитно-образовног процеса, наставнике, учитеље, сараднике у настави, ромске организације цивилног друштва, који ће своја знања и вештине применити употребом технике „Форум” театра у раду са ученицима у школама Пчињског округа, са циљем развијања свести ученика, али и шире заједнице о важности поштовања различитости.

Овим активностима повећаће се капацитети кључних актера образовног процеса, младих као носиоца промена у локалној заједници и ојачаће координација између релевантних актера у јединицама локалне самуопуправе на спречавању дискриминације и унапређивању положаја ромске националне мањине.

Заједничко деловање свих актера у „Форум” представама има за циљ скретање пажње родитељима, ученицима, носиоцима образовног процеса и широј јавности на положај Рома и отварање новог простора за дијалог, којим ће се подстицати изградња толерантнијег друштва према различитостима и разумевање другачијег вредновања.

Радионици су присуствовали представници Канцеларије за људска и мањинска права и Мисије ОЕБС у Србији.

Извор: НВО “Нексус” и Координационо тело