Архива вести
                   

ПРОГРАМ УЈЕДНИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

21. јун 2016.

У оквиру пројекта „Унапређивање ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама“, Програм Уједињених нација за развој расписао  је конкурс за организације цивилног друштва у области унапређења сарадње између локалних самоуправа и цивилног сектора и медија.

Циљ конкурса је допринос међусобном разумевању и препознавању заједничког циља ових актера, као и отварању конструктивног дијалога како би се омогућила ближа сарадња.

Предлози пројеката би требало да обухвате минимално пет општина (препорука је 10 до 20) и да осигурају учешће у активностима представника локалних самоуправа и организација цивилног друштва на локалном и националном нивоу, као и локалних медија. Могу бити обухваћени и представници скупштина општина, јавних комуналних предузећа, као и других значајних институција на локалном или регионалном нивоу. Пројекти морају да обухвате компоненту јачања капацитета за одговорно управљање јавним финансијама, а могу да укључују и друге активности које доприносе заједничком деловању цивилног друштва и локалних самоуправа. Пројекти  морају да осигурају и медијску видљивост активности или резултата активности на локалном, регионалном или националном нивоу.

Подносиоци предлога пројеката могу да буду све организације цивилног друштва које имају искуства у остваривању сарадње државних и цивилних актера на локалном нивоу и/или у раду у области јавних финансија. Кроз пријаву је неопходно доказати капацитет организације за рад са одговарајућим циљним групама пројекта.

Рок за подношење предлога пројеката је четвртак, 14. јул 2016. године.

Јавни позив и пропратну документацију можете преузети на сајту УНДПhttp://www.undp.org.rs/tenders_new.html

Извор: Програм Уједињених нација за развој и Координационо тело