Архива вести
                   

ПРОГРАМ СТРАТЕШКОГ ПАРНИЧЕЊА У ВЕЗИ СА ОСТВАРИВАЊЕМ ПРАВА НА РАВНОПРАВНОСТ И ЗАБРАНУ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ (РОК: 04.09.2017)

29. август 2017.

Praxis, Equal Rights Trust (ERT) и Санџачки одбор за заштиту људских права и слобода позивају адвокаткиње и адвокате да учествују у Програму стратешког парничења у вези са остваривањем права на равноправност и забрану дискриминације.

Сврха овог Програма је подршка адвокатима и адвокаткињама у коришћењу стратешког парничења у оквиру домаћег правосудног система, ради побољшања правног оквира за остваривање права на равноправност и забрану дискриминације. Програм настоји да повећа број адвоката и адвокаткиња спремних да покрену поступке у вези са случајевима кршења права на равноправност и забрану дискриминације, да унапреде судску праксу у вези са случајевима кршења права на равноправност и забрану дискриминације у Србији, и да олакшају већи приступ правди жртвама дискриминације.

Пријаве се могу поднети до 4. септембра 2017. године у 17 часова.

Ова активност део је пројекта „Унапређење законског оквира и политика за остваривање равноправности и мониторинг њихове примене у пракси“, које ERT, Praxis и Санџачки одбор за заштиту људских права и слобода реализују уз подршку Европске уније преко EIDHR-а у периоду од јануара 2017. до јануара 2019. године.

Више о свему можете пронаћи на http://www.praxis.org.rs/index.php/en/praxis-in-action/discrimination/item/1222-call-for-lawyers-to-join-the-strategic-litigation-program-on-equality-and-non-discrimination-in-serbia

Извор: www.gradjanske.org и Координационо тело