Архива вести
                   

ПРОГРАМ ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НАЈБОЉИМ БИЗНИС ПЛАНОВИМА У ОКВИРУ УСАИД-ОВОГ ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ПРИВАТНОГ СЕКТОРА У ЈУЖНОЈ И ЈУГОЗАПАДНОЈ СРБИЈИ – ДРУГА ФАЗА

29. октобар 2015.

Право на учешће у другој фази Програма имају они кандидати који су успешно завршили сва три модула обуке за започињање бизниса и израдили бизнис план. 

Кандидати су у обавези да бизнис планом разраде пословну идеју коју су кандидовали у првој фази Програма.

По реализацији такмичења за најбољи бизнис план, 20 најбоље рангираних бизнис планова квалификоваће се за доделу бесповратних средстава.

Приоритет приликом доделе бесповратних средства имаће кандидати који немају регистровану сопствену делатност и привредни субјекти у власништву жена, регистрованих у последње две године. Привредни субјекти у власништву младих, који су мушког пола, регистровани у последње две године, ће бити узети у разматрање ако се у оквиру приоритетних група не постигне пројектовани број корисника бесповратних средстава.

Укупна расположива средства за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у власништву жена и младих износе 150.000,00 УСД са просечном вредношћу од 7.500,00 УСД по кориснику, у динарској противвредности по утврђеном курсу Народне банке Србије.

Бесповратна средства ће се одобравати за набавку добара/услуга за реализацију пословне идеје која је награђена на такмичењу.

Бесповратна средства се не могу користити за реконструкцију постојећих грађевинских објеката и изградњу нових грађевинских објеката, као ни за накнаду за запослене. 

Рок за подношење пријава за доделу бесповратних средстава (Друга фаза Програма) је 13.новембар.2015. године.

Национална агенција за регионални развој ће писаним путем обавестити све кандидате о резултатима избора најбољих бизнис планова, а најкасније 4 недеље након завршетка процене усклађености са процедурама заштите животне средине.

За детаљније информације можете се обратити Центру за развој Јабланичког и Пчињског округа.
 

Пријаве са подручја градова Лесковац и Врање и општина Прешево, Бујановац и Медвеђа се подносе лично или препорученом поштом Центру за развој Јабланичког и Пчињског округа д.о.о. Лесковац; Пана Ђукића 42, 16000 Лесковац; тел: 016/315-0115; е-мејл: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org.

Извор: Национална агенција за регионални развој и Координационо тело