Архива вести
                   

ПРИЈАВЕ ЗА ШКОЛУ ЕКОНОМСКИХ И СОЦИЈАЛНИХ ПРАВА (РОК: 26. ОКТОБАР 2020)

19. октобар 2020.

А 11 – Иницијатива за економска и социјална права позива све оне који су заинтересовани за теме које се тичу социјалне правде, дискриминације, економских и социјалних права и неједнакости да се пријаве за учешће у Школи економских и социјалних права.

Школа ће трајати седам недеља: од 2. новембра до 20. децембра 2020. године, а предавања ће се одвијати у блоковима, једном недељно у онлајн форми.

Сви заинтересовани полазници и полазнице могу послати пријаве до 26. октобра 2020 године на адресу: office@a11initiative.org.

Уз пријаву је потребно доставити CV и кратко писмо о мотивацији за похађање Школе економских и социјалних права (не дуже од 300 речи). Познавање енглеског језика је пожељно због материјала који ће се користити током трајања Школе.

Програм Школе ће полазницама пружити могућност да се ближе упознају са основним начелима на којима се заснивају економска и социјална права, њиховим местом у систему заштите људских права на универзалном и регионалном нивоу, као и бројним  изазовима у погледу остваривања ових права у Србији.

Уз предаваче који се баве заштитом економских и социјалних права, као и гостујуће предаваче, програм ће понудити практичне алате за бављење овим правима и покушати да кроз перспективу проблема са којима се грађани Србије суочавају осветли њихове најважније аспекте и пружи оквир за њихово разумевање.

Током трајања Школе биће обрађене и теме растуће друштвене неједнакости, сиромаштва, социјалне искључености, дискриминације мањинских и маргинализованих заједница, као и утицаја економске политике, мера штедње и корона вируса на остваривање ових права. Поред тога, на конкретним питањима која се тичу права на социјалну заштиту, становање и рад и запошљавање, предавања ће се бавити неким од системских проблема у остваривању ових права у Србији.

Детаљан програм и материјали за припрему Школе биће достављени оним полазницима који буду примљени.

Додатне информације о Школи економских и социјалних права су доступне на  www.a11initiative.org.

Извор: www.a11initiative.org и Координационо тело