Архива вести
                   

ПРЕДСТАВНИК ПРОГРАМА ЕВРОПСКИ ПРОГРЕС У МЕДВЕЂИ

18. јули 2017.

Медвеђа - Председник општине Медвеђа. Небојша Арсић, је у свом кабинету одржао састанак са представником Европског Прогреса, Бојаном Марчићем, уз присуство колега из Канцеларије за локални економски развој. Програм Европски Прогрес, кога  финансирају Европска унија и Владе Швајцарске и Републике Србије, наставља анализу конкурентности 34 локалне самоуправе, која је започета у оквиру Програма Европског партнерства са општинама ЕУ ПРОГРЕС, међу којима је и општина Медвеђа.

Циљ пројекта „Индекс конкурентности и капацитета локалних самоуправа (ИККЛСУ)“ је да локалним самоуправама обезбеди алат за квантификовање вредности властитих ресурса, потенцијала и капацитета и пружи јаснију слику о садашњем нивоу конкурентности. Пројекат ИККЛСУ треба да омогући и поређење капацитета и потенцијала са другим локалним самоуоправама и идентификује празнине које треба попунити, како би се унапредила повољност општинског окружења за пословање и општи ниво конкурентности.

ИККЛСУ омогућава праћење напредка развоја Локалне самоуправе на нивоу инпута, исхода и утицаја на основу доследних анализа квантитативних и квалитативних података о локалним ресурсима и потенцијалима, са једне стране и капацитета локалних самоуправа да њима управљају, са друге стране. Посебан циљ пројекта ИККЛСУ је одређивање постојећег стања конкурентности на локалном нивоу и утврђивање приоритета даље реформе начина управљања јавним ресурсима и начина коришћења потенцијала заједнице.

Пројекат је радила Канцеларија за локални економски развој – ЛЕР из Медвеђе, под покровитељством Европског Прогреса.

Извор: Инфо центар југ и Координационо тело