Архива вести
                   

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТА АЦТ НАМЕЊНОГ ПОДРШЦИ ЛОКАЛНИХ ОЦД

4. децембар 2019.

Helvetas Swiss Intercooperation и Грађанске иницијативе позивају заинтересоване организације цивилног друштва да присуствују представљању пројекта АЦТ, 17. децембра 2019. године од 10.30 до 15 часова у Кући активизма (Добрачина 55, Београд).

Циљ пројекта је активно грађанско друштво, у коме грађани више учествују у процесима доношења одлука, нарочито на локалном нивоу.

АЦТ има три компоненте кроз које ће пружити подршку цивилном друштву, при чему ће фокус бити на организацијама на локалном нивоу. Подршка ће се пружати кроз различите шеме грантова и развој капацитета организација са фокусом на:

• изградњу и јачање веза ОЦД са грађанима, јачање капацитета ОЦД за јавно заговарање и боље формулисање потреба грађана и јачање капацитета за пружање услуга у локалној заједници;

• размену знања и искустава ОЦД, као и успостављање сарадње, кроз различите мреже ОЦД у циљу повећања утицаја у процесу доношења одлука за добробит грађана;

• сарадњу ОЦД и локалних самоуправа у циљу пружања бољих услуга грађанима.

Учешће представника ОЦД потребно је да потврдите најкасније до 10. децембра 2019, регистрацијом на https://www.surveymonkey.com/r/ZFXL3PV.  Број пријава ће бити ограничен због лимитираних капацитета. Уколико нисте у могућности да присуствујете, моћи ћете да пратите догађај путем Лајвстрима,  који ће бити обезбеђен на интернет страници Грађанских иницијатива или путем фацебоок странице АЦТ пројекта.

АЦТ ће током наредне године одржати инфо дане широм Србије на којима ће детаљно представити будуће активности пројекта и програм доделе грантова.

Реализацију овог пројекта омогућила је Влада Швајцарске, кроз Швајцарску агенцију за развој и сарадњу (СДЦ), опредељујући средства у укупном износу од 5,3 милиона швајцарских франака за реализацију програма „За активно грађанско друштво заједно – АЦТ.

Радни језик је српски, уз обезбеђен превод на и са енглеског језика. Организатор ће покрити путне трошкове учесника ван Београда.

Агенда и позивно писмо су доступни на  https://www.civilnodrustvo.gov.rs/poziv/predstavljanje-projekta-act-namenjnog-podr%C5%A1ci-lokalnim-ocd.39.html?invitationId=667

Извор: Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и Координационо тело