Архива вести
                   

ПОЗИВ ЗА ПРОЈЕКТЕ ПРОМОЦИЈЕ МЕДИЈСКЕ И ИНФОРМАЦИОНЕ ПИСМЕНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ (РОК: 6. ОКТОБАР 2019)

9. септембар 2019.

Новосадска новинарска школа упућује позив за подношење предлога пројеката чији је циљ изградња капацитета организација цивилног друштва у Србији ради промовисања пракси и политика медијске и информационе писмености на локалном нивоу.

Овај позив за подношење предлога је део регионалног пројекта „Медији за грађане – грађани за медије“, који се уз подршку Европске уније реализује у  Србији, Албанији, Босни и Херцеговини, Македонији и Црној Гори.

Позив за подношење предлога је отворен за организације цивилног друштва у Србији које се баве програмима за медије, образовање, заговарање, јавне кампање и уметност или развојем дигиталних иновативних пројеката.

Подршку ће добити две врсте пројеката:

- Пројекат подршке побољшању вештина медијске и информационе писмености грађана

- Креативне иновације – Пројекти у области уметничке, медијске и технолошке продукције којима се промовишу иновације и приступачност у образовању из медијске и информационе писмености

Буџет за овај позив за подношење предлога износи 20.000 еура.

Трајање пројекта је 6 до 10 месеци. Активности могу почети на дан потписивања уговора и треба да се заврше најкасније до 30. новембра 2020.

Потребна документа, која укључују смернице за апликанте, апликациони формулар, буџет пројекта, изјаву апликанта и изјаву коапликанта, су доступна на https://rc.gradjanske.org/poziv-za-projekte-promocije-medijske-i-informacione-pismenosti-na-lokalnom-nivou/

Питања о овом позиву за подношење предлога се могу слати на  m4c@novinarska-skola.org.rs

Рок за подношење предлога је 6. октобар 2019. године.

Информативна сесија о овом Позиву за подношење пројеката биће одржана у Београду, 17. септембра 2019, у 12.00 часова у ЕУ инфо центру, Краља Милана 7.

Извор: Грађанске иницијативе и Координационо тело