Архива вести
                   

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА МАЛИХ ЛОКАЛНИХ ПРОЈЕКАТА У 2021. ГОДИНИ (РОК: 30. СЕПТЕМБАР 2020)

16. септембар 2020.

Амбасада Републике Чешке у Београду је објавила позив за подношење захтева за мале локалне пројекте (МЛП) развојне сарадње којим директно управља Амбасада Републике Чешке у Београду.

Ови пројекти су комплементарни пројектима које имплементира Чешка развојна агенција (ЦзДА), те представљају важну компоненту Чешке иностране развојне сарадње.

Пројекти би требало да буду усмерени ка секторима здравства, образовања и просвете, заштите животне средине, као и подршке маргинализованим групама.

Обезбеђена средства за пројекте крећу се између 200.000 чешких круна до максималног лимита 500.000 чешких круна. Исплата грантова се врши у динарима, на основу износа наведеног у обрасцу у чешким крунама, а у противвредности чешке круне према курсу који Амбасада користи на дан исплате. 

Суфинансирање од стране подносиоца пријаве или из других извора је добродошло. Прекомерне трошкове сноси подносилац пријаве. Укупан износ личних и путних трошкова не сме прелазити 25% укупног буџета МЛП. Наглашавамо да мали локални пројекти морају имати развојни аспект (не подразумевају нпр. трошкове режија корисника).

Подносиоци захтева могу да буду невладине организације, институције јавне управе и самоуправе (општинске, покрајинске, републичке), академске, културне, социјалне и здравствене установе и др. Подносилац засхтева не може бити централни орган државне управе. Донације нису намењене за подстицање предузетништва.

Захтев се попуњава на енглеском језику и подноси Амбасади на даље разматрање. Разматраће се само пријаве са адекватно и комплетно попуњеним формуларом, овереним и потписаним од стране овлашћеног лица. Уз формулар је потребно послати и документ о овлашћењу именованог представника да заступа подносиоца пројекта. Уколико подносилац није државна установа, прилаже се и копија документа којим се потврђује да је подносилац правно лице..

Документацију је потребно послати у папирној форми на адресу Амбасаде: Булевар краља Александра 22, 11000 Београд, као и у електронској форми на и-мејл адресу: mlp.belgrade.2021@gmail.com .

Рок за подношење предлога је 30. септембар 2020. године у 12 часова.

За остале информације контактирате Амбасаду путем и-мејла.

Додатне информације о конкурсу и пријавни формулар су доступни на

https://www.mzv.cz/belgrade/sr/spoljna_razvojna_i_transformaciona/poziv_za_podnosenje_predloga_malih_2.html.  

Извор: Амбасада Републике Чешке у Београду и Координационо тело