Архива вести
                   

ПОЗИВ ЗА ОБУКУ У НОВОМ ПАЗАРУ: САРАДЊА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (РОК: 2. МАРТ 2020)

27. фебруар 2020.

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, као стручна служба Владе Републике Србије, у 2020. години наставља са активностима усмереним на јачање капацитета органа јавне управе и организација цивилног друштва у правцу изградње и унапређења дијалога и њихове међусобне сарадње.

У претходном периоду, на предлог Владе Републике Србије, је усвојен сет закона којима су уведене различите обавезе органа управе које имају за циљ да подстакну веће учешће грађана и цивилног друштва у процесима одлучивања, пре свега у припреми прописа и докумената јавних политика. Наведеним законским решењима истовремено се охрабрује развој сарадње са удружењима и другим организацијама цивилног друштва које окупљају грађане око питања која су у општем интересу и представљају најактивнији део заинтересоване јавности.

Поред подстицања сарадње у процесима одлучивања, Канцеларија континуирано промовише и ради на јачању капацитета јединица локалних самоуправа и организација цивилног друштва за веће учешће у ЕУ Програму „Европа за грађане и грађанке“, за који је Канцеларија национална контакт тачка у Републици Србији.

Имајући у виду потребу да се обезбеди ефикасна примена новог правног оквира и ојачају капацитети локалних самоуправа и цивилног друштва за међусобну сарадњу у циљу развоја локалних заједница, Канцеларија организује циклус обука којима ће бити обухваћени представници оба сектора.

У складу са наведеним, позивамо Вас да узмете активно учешће на обуци која ће се одржати у Новом Пазару, у среду 4. марта 2020. године у Културном центру (Стевана Немање бр. 2) са почетком у 9 часова, те да своје или присуство највише два представника Ваше институције/организације потврдите најкасније до понедељка, 2. марта на адресу sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs.

Обука је део активности предвиђених Акционим планом за спровођење међународне иницијативе Партнерство за отворену управу за период 2018 – 2020. године, којој је Република Србија приступила 2012. године, а која има за циљ да осигура обавезе Владе према грађанима у смислу промовисања транспарентности, оснаживања грађана, борбе против корупције и коришћења нових технологија у јачању капацитета и ефикасности јавне управе.

За све информације можете се обратити Данилу Родић (011/313-09-72, и-мејл danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs) или Сањи Атанасковић Опачић (011/313-09-68, и-мејлl sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs).

Организатори нису у могућности да надокнаде путне трошкове учесника.

Позивно писмо је доступно на  https://civilnodrustvo.gov.rs/upload/documents/Pozivi/Javni%20poziv%20za%20OCD%20i%20JLS%20Novi%20Pazar.pdf

Агенда је доступна на https://civilnodrustvo.gov.rs/upload/documents/Pozivi/2020/Agenda%20Novi%20Pazar%20final.pdf

Извор: Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и Координационо тело