Архива вести
                   

ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ГРАНТОВА ЛОКАЛНИМ И РЕГИОНАЛНИМ МЕДИЈИМА У СРБИЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА И/ИЛИ АКТИВНО ИЗВЕШТАВАЊЕ ГРАЂАНА (РОК: 19. ЈУЛ 2020)

30. јун 2020.

Пројекат “Media for all““(Подршка већој независности медија на Западном Балкану) позива локалне и регионалне медије да се пријаве за грантове.

Овај регионални Пројекат спроводи на Западном Балкану конзорцијум који предводи Британски савет у партнерству са  Балканском истраживачком мрежом (БИРН), Фондацијом Thomson и INTRAC (Међународном невладином организацијом „Центар за тренинг и истраживање”), а финансира га влада Велике Британије посредством Британске Амбасаде у Србији.

Пројекат објављује два засебна позива за достављање пријава за доделу грантова за:

1. Унапређење пословања,

2. Активно извештавање грађана.

 

Медији  могу да се пријаве на један или оба Позива у зависности од њихових потреба и капацитета за истовремено спровођење активности.

Позив за грантове за унапређење пословања има за циљ да подржи локалне и регионалне независне медије у Србији да се приближе финансијској одрживости унапређењем пословања и организационих капацитета. Да би се пријавили за грант за унапређење пословања, заинтересовани медији морају да доставе своју пословну идеју и индикативни буџет. Успешни подносиоци ће добити двомесечну техничку помоћ за развој пословне идеје у пословни план и буџет. Након успешног завршетка фазе техничке помоћи, одабраним подносиоцима ће бити додељен грант за спровођење пословног плана. Предложени износ гранта за реализацију пословне идеје мора да буде између 10,000 и 25,000 британских фунти. Период спровођења пословног плана не може да буде дужи од 12 (дванаест) месеци. Образац пријаве и документи за Позив за унапређење пословања су доступни за преузимање на дну ове странице.

Позив за грантове за активно извештавање грађана има за циљ да подржи локалне и регионалне независне медије у Србији да буду више усмерени ка публици јачањем односа између грађана и медија, употребом софтверске апликације “Активно извештавање грађана”. Корисници грантова ће добити ову апликацију како би својој публици омогућили да им предлаже теме, доставља сведочења, документа и доказе, са циљем да се грађани укључе у продукцију садржаја и пре његовог објављивања. Корисници грантова ће добити обуку за коришћење апликације, као и подршку редакцији и менторство током реализације пројекта. Бесповратна средства која се траже по овом позиву морају да буду између 7,500 и 15,000 британских фунти (ГБП). Трајање пројекта је укупно 9 (девет) месеци, укључујући постављање апликације на њеб сајтове корисника грантова и обуку о њеној примени. Образац пријаве и документи за Позив за активно извештавање грађана су доступни за преузимање на дну ове странице.

На конкурс могу да се пријаве само медији регистровани у Агенцији за привредне регистре (АПР) у Србији. Медиј, односно правно лице власник медија, мора да буде регистрован у Србији пре 1. јануара 2018. године.

Током поступка селекције, поред квалитета предлога и капацитета подносиоца да предлог спроведе, у обзир ће се узимати и доказана посвећеност медија придржавању Закона и поштовању Етичког кодекса новинара Србије. У обзир ће се узимати и  Одлуке Савета Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ) и Комисије за жалбе Савета за штампу, као и извршне судске пресуде, посебно оне које се односе на  говор мржње, дискриминацију, права малолетника и мањина, заштиту приватности и претпоставке невиности. 

 

Пројекат подстиче медије који делују у слабије развијеним заједницама и/или које су основали или њима управљају мање заступљене групе (мањине, млади и други) да се пријаве на конкурс.

• Пријаве морају да буду попуњене на енглеском језику

• Рок за достављање пријава за оба позива је 19. јул 2020. године

• Време и датум онлајн информативних сесија ће бити накнадно објављени

 Додатне информације о конкурсу, пријавни формулар и пратећа документација су доступни на https://www.britishcouncil.rs/programmes/education/media/call-bd-and-ecr-grants

Извор: Британски савет и Координационо тело