Архива вести
                   

ПОЗИВ ОПШТИНАМА И ГРАДОВИМА ДА УЧЕСТВУЈУ У ПРОЈЕКТУ „ПЛАТФОРМА ЗА ОДГОВОРНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА“ (РОК: 10.9.2019)

30. јули 2019.

Пројекат „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама”, који спроводи Програм Уједињених нација за развој (UNDP) у Србији, а финансира Влада Шведске (SIDA), ће радити на јачању партнерства између јединица локалне самоуправе (ЈЛС) и цивилног друштва кроз изградњу транспарентнијег приступа финансирању организација цивилног друштва (ОЦД) из буџета ЈЛС, а у складу са локалним потребама. Пројекат ће  допринети и спровођењу Циљева одрживог развоја из развојне Агенде за 2030. Циљеви одрживог развоја представљају универзални позив на деловање ради искорењивања сиромаштва, заштите животне средине и обезбеђивања мира и просперитета за све.

Позивају се јединице локалне самоуправе да се пријаве за учествовање у пројекту. Укупно ће бити одабрано пет (5) јединица локалне самоуправе којима ће бити пружена подршка у развоју транспарентнијих механизама за расподелу средстава за финансирање пројеката ОЦД. За сваку изабрану ЈЛС обезбеђено је 66.000 USD донаторских средстава, уз обавезно суфинансирање од стране општине или града (за више детаља погледати Смернице).

Критеријуми за пријаву и одабир ЈЛС су описани  у Смерницама за подносиоце пријава које су, уз остали пријавни материјал, укључујући и пријавни образац, доступни на: http://www.undp.org.rs/tenders_new.html  под „Procurement – Calls for Proposals“.

ЈЛС своју пријаву треба да доставе у једном штампаном примерку и у електронској форми (ЦД или УСБ) путем препоручене поште или лично, најкасније до 10. септембра 2019. године у 17 часова, на следећу адресу:

УНДП Србија

Платформа за одговорно управљање јавним финансијама

Булевар Зорана Ђинђића 64

11070 Београд

Уколико имате додатна питања, молимо да их упутите писменим путем на имејл адресу konkurs.rs@undp.org.  

Одговори ће вам бити достављени у писаној форми у року од три радна дана након пријема упита, а биће објављени и на интернет страници http://www.undp.org.rs/tenders_new.html pod „Procurement – Calls for Proposals.

Извор: www.rs.undp.org и Координационо тело