Архива вести
                   

ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ КОЈИ ЖЕЛЕ ДА ЗАПОСЛЕ НОВЕ РАДНИКЕ, АЛИ И ОНЕ КОЈИ ТЕК ПОКРЕЋУ ПОСАО

14. август 2019.

Сви послодавци који желе да запосле нове раднике, али и предузетници који тек планирају да покрену посао, добијају веома значајне олакшице.

Прва врста олакшице односи се на послодавце, правна лица и предузетнике.

Наиме, сви они који заснују радни однос са новим радницима имају право на повраћај дела пореза плаћеног на зараду за исплате закључно са 31. децембром 2019. године.

„Услов је да су та лица пријављена у централном регистру за обавезно социјално осигурање, да је закључен уговор о раду са тим лицима, као и да је то лице било пријављено код националне службе за запошљавање у претходних шест месеци“,  изјавио је Драган Агатуновић, начелник у Сектору за контролу Пореске управе.

Систем повраћаја дела плаћеног пореза на зараду врло је једноставан: више запослених радника - већи је и проценат повраћаја.

 „Право на повраћај дела плаћеног пореза на зараду послодавац има у износу од 65% уколико запосли од једног до девет нових лица, уколико запосли до 99 лица има право на повраћај 70%, а уколико запосли 100 и више лица има право на повраћај 75% од плаћеног пореза на зараде“,  истакао је Агатуновић.

Друга врста олакшице односи се на оснивање нових правних лица.

 „Оснивач правног лица уколико заснује радни однос у свом правном лицу као и власници предузетничке радње који се определе за исплату личне зараде имају право на пореско ослобођење од плаћања пореза и доприноса у наредних 12 месеци до износа од 37.000 динара нето“,  рекао је Агатуновић.

Додао је да је услов да су та лица засновала радни однос, да су пријављена у централном регистру за обавезно социјално осигурање, да су претходних шест месеци били пријављени у Националној служби за запошљавање, као и да су у претходних 12 месеци стекли више, средње или високо образовање.

Извор: Вечерње новости, Блиц, Пословно јутро и Координационо тело