Архива вести
                   

ПОМОЋ МАЛИМ И НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИМ

5. децембар 2007.

Потписивањем Меморандума о разумевању између представника Сталне конференције градова и општина (СКГО) и председника осам малих и недовољно развијених општина Србије, свака од ових локалних самоуправа ће добити до 10.000 евра за реализацију различитих пројеката из области социјалне заштите. Другом фазом пројекта, који се спроводи у оквиру Подршке локалном развоју малих и недовољно развијених општина, биће обухваћене општине Баточина, Бојник, Житиште, Лебане, Медвеђа, Нова Црња, Рача и Сечањ. Генерални секретар СКГО Ђорђе Станичић је рекао да свака од ових општина, које раније нису биле укључене у сличне донаторске пројекте, има високу стопу незапослености, негативан природни прираштај, низак национални доходак по глави становника и висок удео старачке популације. Директор студија социјалне политике Гордана Матковић је рекла да се посредством алтернативне социјалне помоћи, коју је до сада развила само једна трећина општина, долази до деинституционализације и побољшања положаја корисника ове помоћи. Првом фазом су биле обухваћене општине Алибунар, Бабушница, Бела Паланка, Гаџин Хан, Голубац, Димитровград, Кнић, Лапово, Мали Зворник и Сремски Карловци. У њима је кроз обуку за стратешко планирање и техничку помоћ у циљу смањења сиромаштва финансиран развој приоритетних услуга социјалне заштите у локалној заједници. Краљевина Норвешка је за укупну вредност пројекта, која укључује и обуку стручњака за његово спровођење, обезбедила 800.000 евра. Тањуг.