Архива вести
                   

ПОДСТИЦАЈИ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ПРЕРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ПРЕКО ЈАВНОГ ПОЗИВА „ВЕЛИКА ПРЕРАДА ДО 5 МИЛИОНА ДИНАРА“

31. мај 2019.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања је расписало јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за прераду пољопривредних и прехрамбених производа преко јавног позива „Велика прерада до 5 милиона динара“.

Подстицаји обухватају подршку програмима за инвестиције у прераду пољопривредних и прехрамбених производа у секторима млека, меса, воћа и поврћа, као и производње вина, пива и јаких алкохолних пића. 

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

1. предузетник

2. привредно друштво

3. земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 5.000.000 динара.

Поступак за остваривање права на наведене подстицаје се покреће подношењем захтева за  подстицаје Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину, у периоду од 1. јануара до 30. септембра текуће године.

Текст правилника о подстицајима, списак прихватљивих инвестиција и обрасци захтева за подстицаје су доступни на http://subvencije.rs/vesti/podsticaji-za-preradu-mesa-mlekavoca-povrca-i-grozdja/

Извор: Субвенције у пољопривреди и Координационо тело