Архива вести
                   

ПОДРШКА ВЛАДЕ ШВАЈЦАРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА И ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У СРБИЈИ

21. јун 2018.

Прешево, Бујановац, Медвеђа – Влада Швајцарске ће, кроз програм Swiss PRO, подржати социјално иновативне пројекте у Србији са 420.000 евра, а подршка се пружа организацијама цивилног друштва (ОЦД) и локалним самоуправама (ЛСУ) за започињање и спровођење социјално иновативних пројекта који су усмерени на потребе рањивих група и њихово социјално укључивање.

ОЦД могу да добију бесповратна средства за спровођење "нових идеја по мери заједнице" у дело кроз јавне позиве, који трају до 3. августа, док ће одабране ЛСУ прво добити техничку подршку, а затим и средства за спровођење пројеката у партнерству са цивилним сектором.

Право учешћа на јавном позиву намењеном цивилном сектору имају ОЦД са искуством у спровођењу пројеката који су намењени рањивим групама. Организације морају да буду регистроване најмање годину дана и да имају седиште у једној од 99 ЛСУ обухваћених EU PRO програмом. Програм ће подржати до 25 организација за спровођење пројеката у вредности од најмање 10.000 и највише 14.000 евра.

Право учешћа на јавном позиву намењеном јачању капацитета ЛСУ имају општине и градови са програмске територије који припадају III и IV групи према степену развијености. Програм ће, кроз техничку подршку, подржати до десет ЛСУ за унапређење локалних политика и процедура за одговорније и транспарентније финансирање пројеката од јавног интереса које спроводе ОЦД.

Додатне информације о позиву, критеријумима за избор корисника, начину конкурисања и документација за пријављивање су доступне на веб сајту програма www.swisspro.org.rs/konkursi/javni-pozivi

Програм Swiss PRO ће организовати информативне сесије о овом пројекту у периоду од 25. јуна до 5. јула ове године.

Сесија на којој могу да присуствују становници Прешева и Бујановца ће бити организована 4. јула у 11 часова у Градској управи Врање (Краља Милана 1) у Врању, док ће сесија на којој могу да присуствују становници Медвеђе бити организована 5. јула у 11 часова у Регионалном центру за професионални развој запослених (Париске комуне бб) у Нишу. 

Програм подршке Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености - Swiss PRO ће допринети побољшању квалитета живота грађана Србије, нарочито оних који припадају рањивим друштвеним групама, кроз унапређење владавине права на локалном нивоу, јачање друштвене кохезије и повећање одговорности, транспарентности, ефикасности и делотворности локалних самоуправа.

Извор: Танјуг и Координационо тело