Архива вести
                   

ПОДРШКА САМОЗАПОШЉАВАЊУ МЛАДИХ КРОЗ ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСЛОВАЊА

29. март 2016.

Европски Прогрес је објавио јавни позив за доделу бесповратних средстава младима из 34 општине југоисточне и југозападне Србије за покретање свог бизниса. Ову активност, која за циљ има подстицање предузетништва међу младима, Европска унија и Влада Швајцарске  ће подржати са 180.000 евра.

Право учешћа на конкурсу имају незапослени млади од 18 до 30 година старости, који су у тренутку објављивања јавног позива пријављени на евиденцију Националне службе за запошљавање најмање три месеца непрекидно а имају стално пребивалиште и планирају покретање бизниса у једној од општина које су укључене у реализацију програма Европски Прогрес.

„Подстицањем предузетничког духа међу младима путем овога јавног позива, Европска унија и Влада Швајцарске дају допринос решавању проблема високе незапослености у овом сегменту популације“, рекао је Грем Тиндал, руководилац програма Европски Прогрес.

Програм ће подржати до 20 старт-уп предузећа у области производње, информационих технологија  и прехрамбене индустрије, односно прераде хране са највише 10.000 евра, а најмање 2.500 евра по пројекту. Европски Прогрес неће додељивати новчана бесповратна средства, већ ће у одобреној вредности бити набављене машине, опрема и друга трајна добра (укључујући и софтвер) неопходна за покретање бизниса. Након коначног одобрења предлога пројекта, а пре набавке и испоруке тражене опреме, машина и трајних добара, будуће младе предузетнице и предузетници ће започети процес регистрације предузећа код Агенције за привредне регистре.

„Процена пројеката је конкурентни процес од две фазе. Прва фаза подразумева достављање концепта пословне идеје, док ће у другој фази кандидати и кандидаткиње који уђу у ужи избор бити у обавези да похађају програм обуке из предузетништва. Само они који успешно заврше програм обуке и постигну унапред одређене циљеве испуниће услов да конкуришу са комплетним предлозима пројекта“, рекла је Ана Недељковић, руководилац сектора за добро управљање и социјалну укљученост у оквиру програма Европски Прогрес.

Како би приближио услове конкурса, Европски Прогрес ће током априла  2016. године одржати информативне сесија на југоистоку и југозападу Србије.

Конкурс је отворен до 11. маја 2016. године, а  више информација о самом позиву као и детаљна документација за пријављивање доступни су на веб сајту Европског Прогреса http://www.europeanprogres.org/pozivi/sr/ .

Извор: Европски прогрес и Координационо тело