Архива вести
                   

ПОДРШКА ПОЧЕТНИЦИМА У ПОСЛОВАЊУ И ПОСТОЈЕЋИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА РАЗВОЈ КРОЗ НАБАВКУ ОПРЕМЕ И УВОЂЕЊЕ УСЛУГА

29. мај 2019.

Пројекат „Подршка Краљевине Норвешке развоју Западног Балкана - Норвешка за вас” је објавио јавни позив за пружање подршке почетницима у пословању и постојећим предузећима за развој кроз набавку опреме и увођење услуга.

Циљ позива је допринос уравнотеженијем друштвено-економском развоју у Србији кроз повећање могућности запошљавања и подршку социјалној кохезији у мање развијеним подручјима.

Очекивани резултат пројекта је отварање најмање 70 радних места кроз побољшање пословања постојећих предузећа и оснивање нових пословних субјеката.

На конкурс могу да се пријаве почетници у пословању и постојећа предузећа из 91 локалне самоуправе обухваћене пројектом, које укључују и општине Прешево, Бујановац и Медвеђу.

Укупан буџет позива износи 798.000 долара.

Сви пројекти који буду добили финансијску подршку ће трајати највише 12 месеци.

Детаљне информације о позиву и пријавни формулар су доступни на www.norveskazavas.org.rs.

Попуњен пријавни формулар и пратећу документацију пошаљите до 10. јула 2019. на  rsoc.applications@unops.org

Уколико имате питања о овом конкурсу, захтев за појашњење пошаљите најкасније до 26. јуна 2019. на rsoc.cfp.clarifications@unops.org

Више информација о конкурсу је доступно на www.grantovi.com.

Извор: Норвешка за вас и Координационо тело