Архива вести
                   

ПОДРШКА ГРАЂАНСКОМ АКТИВИЗМУ У ЗАЈЕДНИЦИ (РОК: 6. НОВЕМБАР 2019)

11. септембар 2019.

Подршка грађанском активизму у заједници је пројекат који финансира Велика Британија са циљем пружања подршке за 30 удружења грађана и неформалних група из различитих округа Србије како би се унапредиле њихове вештине из области јавног заговарања и активног укључивања грађана у решавање питања од јавног интереса у њиховим локалним заједницама.

Овај пилот пројекат се спроводи од септембра 2019. до маја 2020. године и састоји се од три кључне групе активности: а) унапређења вештина и нивоа знања удружења грађана и неформалних група да активно подстакну ангажовање грађана и артикулишу њихове интересе; б) спровођење локалних акција кроз грант шему; ц) завршни догађај у Београду на коме ће се представити најуспешније иницијативе.

Пројекат је обезбедио 20 грантова до максималног износа од 3.500 фунти и 10 грантова до 8.500 фунти у зависности од капацитета организације, типа предложених активности, и плана реализације локалних акција.

У пилот фази могу да учествују организације и неформалне групе из следећих округа Републике Србије: Јабланичког, Пчињског, Борског, Колубарског, Мачванског, Средње-банатског, Нишавског, Пиротског, Рашког, Јужно-бачког, Јужно-банатског, Зајечарског, и Златиборског округа.

Рок за пријаву је 6. октобар 2019. године. 

Намера пилот пројекта је да се идентификују иновативни и успешни приступи за подршку грађанском активизму који би омогућили даљи развој и ширење програма на територију целе Србије.

Пројекат спроводе Британски савет и Траг Фондација у сарадњи са Фондом за добро управљање Владе Велике Британије.

Додатне информације о пилот пројекту, као и упутство за пријаву и пратећа документација, су доступни на https://www.britishcouncil.rs/programmes/education/improving-citizens-engagement

Извор: Британски савет и Координационо тело