Архива вести
                   

ПОЧЕТАК ФУНКЦИОНИСАЊА ДИГИТАЛНОГ СИСТЕМА ИЗДАВАЊА ПОДАТАКА У ВЕЛИКОМ ТРНОВЦУ 2014. ГОДИНЕ

30. септембар 2013.

Издавање извода из матичне књиге рођених, потврда о држављанству, извода из матичне књиге венчаних, као и извода из матичне књиге умрлих, ускоро ће бити прошлост у месној канцеларији у селу Велики Трновац

Од 2014 године, канцеларија цивилног регистра највећег места у општини Бујановац, селу Велики Трновац, почеће да издаје лична докумената путем компјутера и штампача.

Дигитализација података из личних докумената је нови систем функционисања којим се убрзава рад у многим центрима у којма се тај систем примењује.

„Један такав компјутер има и канцеларија у селу Велики Трновац али он још није у функцији“, изјавио је Садик Хисени, представник ове канцеларије која очекује да ће од 2014 године почети да примењује нов систем рада.

Дигитализацијом личних података грађана, који ће се налазити у електронској бази података, олакшаће се поступак издавања личних докумената, а скратиће се и чекање грађана на таква документа.

Према Садику Хисенију, ова канцеларија има два матичара и три помоћна теренска радника, који су спремни да за око 16 хиљада грађана, укључујући и оне у селима Турија и Кончуљ, издају документа ручно, тражећи их у архиви.

Извор: Titulli