Архива вести
                   

ПОБОЉШАЊА РЕПРОДУКТИВНОГ И ПОЛНОГ ЗДРАВЉА

4. април 2008.

Пројекат “CARE International”
Ромска популација и расељена лица представљају угрожени део становништва када су у питању здравствена и социјална заштита. Из тог разлога “CARE International” спроводи трогодишњи пројекат „Приступ здравственим услугама које третирају полно и репродуктивно здравље, за жене и младе расељене и Роме у јужној Србији". Циљ пројекта је побољшање статуса здравствене неге расељених људи и ромске популације кроз побољшање њихове способности да заштите своје полно и репродуктивно здравље. Пројекат ће се у наредне три године спроводити у Лесковцу, Врању и Бујановцу, у сарадњи са партнерима ЦАРЕа, Министарством здравља РС и низом невладиних организација из Лесковца, Врања и Београда. Резултати који су овим пројектом предвиђени оствариваће се кроз пројектне активности од којих су основне студија друштвених околности, вршњачка обука за младе, активности у заједници у области ПРЗ, активности у заједници кроз интерактивно позориште за промовисање остваривања ПРЗ, повећање разумевања капацитета здравствених радника за рад са Ромима и расељеном популацијом, обезбеђивање пружања подршке у здравственим установама, кроз саветовање у области ПРЗ за циљну популације (на језицима мањина).