Архива вести
                   

ПБИЛД ПРОГРАМ ПОМАЖЕ ЗАПОШЉАВАЊЕ

29. јули 2011.

Бујановац – Програм различитих агенција Уједињених нација „Одржање мира и инклузивни локални развој“ (ПБИЛД) који се реализује у Јабланичком и Пчињском округу,  јуче је у Бујановцу  представио програм за запошљавање младих и угрожених лица на југу Србије, чија укупна вредност износи петнаест милиона динара.

ПБИЛД програм обезбеђује обуке и могућности за запошљавање угрожених лица која се налазе на евиденцији филијале Националне службе за запошљавање у Врању и Лесковцу, док програм запошљавања младих организује обуке и ствара могућности за запошљавање угрожених младих људи који се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавње у филијали Лесковац.

Програми ће обезбедити запошљавање око 160 младих и угрожених лица.

Програме запошљавања спроводе филијале Националне службе за запошљавање у Врању и Лесковцу, а средства за реализацију су обезбеђена кроз компоненту за запошљавање ПБИЛД програма. Јавни позив за учешће у програмима или активним мерама за запошљавање објављен је на интернет страни Националне службе за запошљавање као и на интернет адреси Уједињених нација.

Право да конкуришу имају сви привредни субјекти у свим облицима својине који су регистровани у Агенцији за привредне регистре Републике Србије најмање шест месеци пре датума подношења захтева. Остали привредни субјекти могу да конкуришу уколико су регистровани најмање шест месеци пре датума подношења пријаве, и уколико испуњавају остале захтеве наведене у јавном позиву.

Програм ПБИЛД је иницијатива вредна 8 милиона долара који финансирају Владе Норвешке, Шпаније, Шведске и Швајцарске са циљем да се побољшања капацитета стручних ресурса на југу Србије за инклузивни, мирољубиви и одрживи развој. ПБИЛД програм је фокусиран на четири области: повећање кохезије заједница и људске ресурсе, подједнаки и побољшани приступ јавним услугама, повећање економског развоја и повећани капацитети за управљање миграцијама.