Архива вести
                   

ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ: КАНДИДАТУРА ЗА ЧЛАНА РАДНЕ ГРУПЕ

25. новембар 2015.

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе, упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата из реда цивилног друштва за чланство у Посебној међуминистарској радној групи за израду другог Акционог плана и реализацију учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу.

Рок за подношење пријава је 3. децембар 2015. године. Пријаве са потребним прилозима, достављају се искључиво поштом на адресу:

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, 11000 Београд, са напоменом: „Предлагање кандидата из реда цивилног друштва за чланство у Посебној међуминистарској радној групи за израду акционог плана и реализацију учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу – не отварати."

Сва додатне информације и обавештења налазе се у тексту јавног позива, који је доступан  на вебсајту Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије http://www.civilnodrustvo.gov.rs/

Извор: Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и Координационо тело