Архива вести
                   

ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ОЦД У РАДНОЈ ГРУПИ ЗА ИЗРАДУ АКЦИОНОГ ПЛАНА 2020-2022 (РОК: 14. ФЕБРУАР 2020)

12. фебруар 2020.

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе, упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној међуминистарској радној групи за израду Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2020–2022. године.

Основни задаци Посебне међуминистарске радне групе су, између осталог, израда Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2018-2020. године, спровођење поступка консултација са цивилним друштвом, праћење спровођења активности дефинисаних претходним и текућим акционим планом и поштовање предвиђених рокова, предлагање измена и допуна Акционог плана, израда привремених и коначних извештаја о спровођењу активности из претходног и текућег акционог плана.

Циљ овог јавног позива је да се кроз јаван и транспарентан процес изврши избор до 7 (седам) организација цивилног друштва чији ће представници/е бити предложени на именовање министру државне управе и локалне самоуправе за чланство у Посебној међуминистарској радној групи за израду Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2020–2022. године.

Јавни позив намењен је организацијама цивилног друштва које делују у некој од следећих области:

 1. реформа јавне управе,
 2. демократизација,
 3. владавина права и јавна управа,
 4. борба против корупције,
 5. транспарентност и мониторинг рада органа државне управе,
 6. мониторинг јавних финансија и јавних набавки,
 7. анализа и методологија израде јавних политика;
 8. отворени подаци,
 9. активна партиципација грађана и грађанки у процесима политичког одлучивања,
 10. промоција и развој савремених технологија и иновација у циљу унапређења јавних сервиса
 11. грађанска партиципација и укључивање грађана и грађанки у доношење одлука;
 12. мониторинг квалитета пружања административних услуга;
 13. децентрализација.

Право учешћа на Јавном позиву имају удружења и друге организације цивилног друштва основане и регистроване сагласно позитивним прописима Републике Србије које делују у некој од области утврђених овим јавним позивом.

Рок за подношење пријава траје до 14. фебруара 2020. године у 15.30 часова.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са документацијом предвиђеном Јавним позивом у назначеном року доставе искључиво електронским путем на имејл адресу office@civilnodrustvo.gov.rs са напоменом: „Партнерство за отворену управу – кандидатура за чланство у Посебној међуминистарској радној групи“.

Више информација о Јавном позиву и неопходну документацију можете пронаћи на civilnodrustvo.gov.rs

Извор: Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и Координационо тело