Архива вести
                   

ОТВОРЕНИ ПОЗИВИ У ОКВИРУ ЕУ ПРОГРАМА „ПРАВО, ГРАЂАНСТВО И ЈЕДНАКОСТ“ (RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP – REC ПРОГРАМ)

31. октобар 2018.

Програм Европске уније за права, једнакост и држављанство (Rights, Equality and Citizenship – REC програм) представља инструмент Европске уније чији је циљ промовисање, заштита и примена права која обезбеђују једнакост грађана и грађанки која су гарантована Уговором о функционисању Европске уније, Уговором о Европској унији, Повељом Европске уније о основним правима, као и међународним конвенцијама о људским правима.

Споразум о приступању програму Европске уније „Права, једнакост и држављанство“, који је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Зоран Ђорђевић, потписао са шефом делегације Европске уније у Републици Србији и амбасадором Семом Фабрицијем, омогућио је Републици Србији приступање REC програму.

Прикључивање овом инструменту ЕУ ће омогућити да се, кроз имплементацију пројеката који ће се финансирати средствима овог програма, омогући и боље спровођење закона које је Република Србија донела у претходном периоду, у складу са захтевом ЕУ. Осим тога, учествовање у овом програму обезбедиће неопходна искуства из земаља ЕУ у циљу потпуног усклађивања домаћег законодавства и праксе са законодавством и праксом у земљама чланицама Европске уније.

Циљеви овог програма,који су значајни за Републику Србију, су:

 • подстицање делотворне примене начела забране дискриминације по основу пола, расне и етничке припадности, религије или уверења, инвалидитета, година или сексуалне оријентације уз уважавање начела забране дискриминације;
 • спречавање и сузбијање расизма, ксенофобије, хомофобије и других видова нетолеранције;
 • подстицање и заштита права особа са инвалидитетом;
 • промовисање равноправности жена и мушкараца и интегрисање начела родне равноправности;
 • спречавање и сузбијање свих видова насиља над децом, омладином и женама, као и насиља над другим групама под ризиком од насиља у блиским односима и заштита жртава од такве врсте насиља;
 • заштита права детета;
 • допринос достизању највишег степена заштите приватности и личних података.

Укупан буџет овог Програма за период 2014-2020 износи 439.473.000,00 евра. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обезбедило је годишњу чланарину за учешће у овом програму и тиме омогућило заинтересованим ентитетима са територије Републике Србије (националним, регионалним и локалним властима, службама за запошљавање, социјалним партнерима, невладиним организацијама, високообразовним установама и истраживачким институтима, експертима/кињама за евалуацију и процену утицаја, националним заводима за статистику, медијима итд.) да приступе значајним финансијским средствима за реализацију програма и пројеката за борбу против насиља у породици, заштиту права особа са инвалидитетом, родну равноправност и остале сегменте заштите основих права.

Отворени су позиви за подношење предлога пројеката у оквиру Програма Европске уније за права, једнакост и држављанство:

Ограничен позив за подношење предлога пројеката за подршку националних платформи Рома

 • Укупна средства опредељена за позив: 1.000.000,00 евра
 • Рок за подношење предлога: 8.11.2018. године

Позив за подношење предлога пројеката на тему спречавања и сузбијања родно заснованог насиља и насиља над децом

 • Укупна средства опредељена за позив: 13.300.000,00 евра
 • Рок за подношење предлога: 13.11.2018. године

Сви позиви за подношење предлога пројеката налазе се на адреси ec.europa.eu http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-ag-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-AG-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc   

Контакт тачка за програм је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (https://www.minrzs.gov.rs/program-pravo-gradjanstvo-jednakost.html), коме се сви заитересовани могу обратити за додатне информације.

Извор: civilnodrustvo.gov.rs и Координационо тело