Архива вести
                   

ОТВОРЕН ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ЗАЈЕДНИЧКОГ РЕГИОНАЛНОГ УН ПРОГРАМА „ДИЈАЛОГ ЗА БУДУЋНОСТ“ (РОК: 9. ФЕБРУАР 2020)

20. jануар 2020.

У оквиру заједничког регионалног УН програма „Дијалог за будућност” отворен је позив за прекограничне пројекте у Босни и Херцеговини, Црној Гори и Републици Србији.

У јавном позиву могу да учествују:

  • јавне установе – основне и средње школе, факултети, културне установе, истраживачки институти, туристичке и развојне организације и остале јавне установе у све три земље,
  • јединице локалне самоуправе (општине/градови) у све три земље,
  • организације цивилног друштва (ОЦД) у све три земље.

Пројектни предлози морају бити прекограничног карактера, тј. морају укључивати носиоца пројекта и бар једну партнерску организацију/институцију из БиХ (за подносиоце из Црне Горе и Републике Србије) или бар једну партнерску организацију из Црне Горе или Србије (за подносиоце из Босне и Херцеговине).

Приотитетне области и теме позива су:

  • Јачање капацитета младих,
  • Унапређење медијске и информационе писмености и медијско извештавање,
  • Унапређење дијалога и деловања за опште добро,
  • Унапређење образовног система у сврху постизања друштвене кохезије,
  • Унапређење равноправности полова,
  • Промовисање културне разноликости и међукултурног разумевања,
  • Заштита животне средине.

Рок за подношење предлога је 9. фебруар 2020. до 17 сати.

Заједнички регионални програм „Дијалог за будућност: Унапређење дијалога и друштвене кохезије у Босни и Херцеговини, Црној Гори и Републици Србији и између њих“ спроводе UNDP, UNICEF и UNESCO, уз подршку Фонда УН-а за изградњу мира.

Извор: www.unicef.org и Координационо тело