Архива вести
                   

ОТВОРЕН КОНКУРС „ПОДРШКА ИНОВАТИВНИМ ПРИСТУПИМА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ЗАПОШЉИВОСТИ МЛАДИХ“

23. новембар 2015.

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије објавио је позив за доделу бесповратних средстава у оквиру јавног конкурса под називом „Подршка иновативним приступима за повећање запошљавања и запошљивости младих".

Сврха конкурса је унапређење међусекторске сарадње, пре свега цивилног сектора са приватним сектором,  по питању запошљавања и запошљивости младих и тестирање различитих модела подршке иновацијама.

Општи циљ конкурса је да се подрже иновативни приступи у решавању проблема запошљивости или запошљавања младих (од 15 до 30 година) кроз јачање партнерства организација цивилног друштва и приватног сектора.

Специфични циљеви конкурса:

Подржати креирање радних места;
Повећати запошљивост младих, њихову мобилност и флексибилност;
Допринети предузетничком учењу за младе кроз формалну и неформалну едукацију;
Повећати запошљивост младих жена и мушкараца који се суочавају са додатним баријерама приликом уласка на тржиште рада.
 

Подршка међусекторској сарадњи ће бити пружена кроз три различита модела:

Подршка раном развоју иновативних приступа запошљавања младих како би се нека идеја која боље одговара на проблем у заједници разрадила до фазе да може да се пилотира/спроводи;
Подршка унапређењу иновативних приступа запошљавања младих, како би се иновативно решење које је разрађено применило, или ако се већ спроводи додатно унапредило (разрадом оних сегемената који су се показали као потребни на основу научених лекција током спровођења);
Подршка расту и ширењу иновативних приступа запошљавању младих, који су се показали успешним у пракси.
 

Право учешћа на конкурсу имају удружења и организације цивилног друштва (носиоци пријаве) регистровани код Агенције за привредне регистре који делују на територији Републике Србије, кроз обавезну сарадњу са представницима приватног сектора (партнерска организација). Партнерство више сектора (јавни, приватни, цивилни) додатно ће бити вредновано.

Пријаву за конкурс је неопходно доставити у штампаној и електронској верзији и она треба да садржи:

Попуњен образац предлога пројекта;
Буџет пројекта;
Матрицу логичког оквира;
Споразум о сарадњи између носиоца пројекта и партнера;
Акт о регистрацији подносиоца пријаве;
Биографију руководиоца/координатора пројекта.
 

При слању пријаве, неопходно је да поље „предмет" електронске поште у свом називу обавезно садржи „Пријава – иновативни приступи" – (назив организације цивилног друштва и који модел подршке је у питању 1, 2 или 3).

Више информација о условима конкурса и потребној документацији можете пронаћи на http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/sr/ отворен-конкурс-подршка-иновативни/  

Сва неопходна документација доставља се на адресу sipru.konkurs@aod.rs, најкасније до 15. децембра 2015. године. За више информација можете се обратити Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва на е-маил адресу: a.roncevic@gov.rs.

Резултати јавног конкурса биће објављени најкасније до краја јануара 2016. године, на званичној страници Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва.

Оквирни почетак реализације одобрених пројеката је планиран за почетак фебруара 2016. године.

Извор: Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Координационо тело