Архива вести
                   

ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ ПОНОВО ЗАПОШЉАВА ЗА СТАЛНО, КОНКУРС ЗА ДВА РАДНА МЕСТА

18. мај 2022.

Бујановац – Београд -  Општина Бујановац расписала је још један конкурс за запошљавање на неодређено време у Општинској управи, а овога пута се ради о попуњавању два радна места на пословима вођења бирачког списка.

Како се наводи у конкурсу , услови су средње четворогодишње образовање друштвеног или природно – техничког смера и положен државни испит, најмање пет година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Ово је трећи конкурс за запошљавање у Општини од почетка године. Рок за пријављивање је 15 дана а  почиње да тече од 18. мајa.

Извор: Бујановачке, Координационо тело