Архива вести
                   

ОЛАКШАЊЕ ПРИСТУПА ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ЗА РОМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ

31. мај 2013.

Врање – НВО „НЕKСУС“ из Врања је у фебруару 2013. године започела имплементацију пројекта „Олакшање приступа здравственој заштити за ромске заједнице у јужној Србији“. Пројекат финасира Фондација КАРИТАС Луксембург, а пројектне активности ће се спроводити од фебруара 2013. године до јануара 2014. године у Врању, Врањској Бањи и Бујановцу.

Циљ пројекта је побољшање статуса здравствене неге рањивих група путем фокусирања на Роме у јужној Србији, као и побољшањем способности жена и старих да се самостално брину о свом здрављу и подизањем свести младих о општим питањим здравствене неге.

Приступ који се користи за остваривање резултата пројекта је рад здравствених посредника, који ће спроводити различите едукативне активности и организовати вршњачке догађаје и акције у заједници и на тај начин олакшати рањивим групама приступ адекватној здравственој заштити. Представници НВО НЕКСУС ће имати и могућност да наставе започету сарадњу и продубе партнерство са представницима здравствених и других одговарајућих институција и организација.

Пројектним активностима је обухваћено 10 активиста из заједнице, као и око 1.120 младих особа, жена и старих лица. Ефекти пројекта ће допрети до најмање 3.000 особа, које ће бити укључене у презентацијске, едукативне и промотивне активности, и до којих ће стићи поруке о вредностима за које се пројекат залаже.

Извор: НВО НЕКСУС, Врање