Архива вести
                   

ОБУКА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА БУЈАНОВАЧКЕ РОМЕ

4. јули 2022.

Бујановац -  Београд - Програм Уједињених нација за развој (УНДП) расписао је Јавни позив за обуку за запошљавање Рома повратника у Бујановац, по Споразуму о реадмисији.

Циљ обуке је да омогући повратницима да стекну нова знања и вештине како би могли лакше да пронађу запослење.

Право на пријављивање имају повратници ромске националне мањине, који су незапослени и припадају рањивим или теже запошљивим категоријама, а живе на територији Новог Сада, Бујановца или Ваљева.

Заинтересовани могу да се пријаве на обуке за развој личних и професионалних вештина,  дигиталних вештина или за стицање знања и вештина из различитих заната и занимања.

Обуке за развој личних и професионалних вештина подразумевању унапређење вештина попут пословне комуникације и презентације, самопоуздања, као и способности решавања различитих изазова.

Обуке за развој дигиталних вештина ће полазницима омогућити да стекну основне вештине из информационих технологија, али и знања потребна за најтраженија занимања у ИТ индустрији.

Кроз стручне курсеве за различите занате и занимања полазници ће стећи теоретска и практична знања и вештине из машинске, дрво-прерађивачке и електричарске струке и неге лепоте.

Пријава на обуке се подноси електронски, слањем једног примерка обрасца који се може преузети на сајту УНДП  на мејл адресу: Danijela.lakatos@undp.org.

Рок за достављање пријава је 15. јул 2022. године.

Извор: Бујановачке, Координационо тело