Архива вести
                   

ОБЈАВЉЕНИ ЈАВНИ КОНКУРСИ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА (РОК: 19. СЕПТЕМБАР 2019)

6. септембар 2019.

Министарство омладине и спорта је расписало јавне конкурсе за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора:

1. Јавни конкурс за развој и спровођење омладинске политике;

2. Јавни конкурс за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих.

Право учешћа на јавним конкурсима имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези који су регистровани на територији Републике Србије, који су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења за младе и њихових савеза коју води Министарство омладине и спорта.

Рок за достављање предлога пројеката је до 19. септембра 2019. године.

Конкурсна документација се предаје на писарницу министарства или шаље поштом. 

Конкурсна документација са Смерницама за подносиоце пројеката и образац пријаве на конкурс  могу да се преузму на: https://www.mos.gov.rs/vest/objavljeni-javni-konkursi-za-programe-i-projekte-od-javnog-interesa-u-oblastima-omladinskog-sektora4?lang=lat

Извор: Министарство омладине и спорта и Координационо тело