Архива вести
                   

ОБЈАВЉЕНА БРОШУРА СА ПРИМЕРИМА ДОБРЕ ПРАКСЕ У ОБЛАСТИ ПРИСТУПАЧНОСТИ

8. јули 2020.

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије је, у сарадњи са Заштитником грађана и Сталном конференцијом градова и општина, припремио брошуру о Награди за допринос развоју свих облика приступачности у 2019. години.

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Заштитник грађана и Стална конференција градова и општина су крајем 2016. године установили награду за јединице локалне самоуправе које су у претходној календарској години највише допринеле развоју свих облика приступачности на својој територији.

Циљ Награде је промовисање примера добре праксе и јавна похвала активности локалних самоуправа које воде ка унапређењу урбаних окружења тако да постану приступачна, безбедна и угодна за све грађане и грађанке. Циљеви ове иницијативе су и утврђивање стања у области приступачности и узрока због којих се у пуној мери не примењују прописи који гарантују права на приступачност јавних објеката, служби и услуга особама са инвалидитетом и тешкоћама у кретању или комуникацији, као и формулисање препорука и планова за унапређивање стања у овој области.

Надамо се да ће иницијативе представљене у овој брошури послужити као инспирација доносиоцима одлука, стручњацима и представницима организација цивилног друштва за унапређење праксе и стварање инклузивног окружења које одговара на потребе различитих група становништва.

Брошуру „Награда за допринос развоју свих облика приступачности 2019” можете да преузмете на http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2020/07/Nagrada_za_doprinos_razvoju_svih_oblika_pristupacnosti_2019_brosura.pdf

Извор: Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Координационо тело