Архива вести
                   

ОБЈАВЉЕНА АНАЛИЗА ПОЛОЖАЈА ЛОКАЛНИХ ОМБУДСМАНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

13. фебруар 2020.

Kомитет правника за људска права – YUCOM недавно је објавио Анализу положаја локалних омбудсмана у Републици Србији.

Анализа је израђена у оквиру пројекта „Заштитник грађана у контексту ЕУ интеграција“ са циљем  формулисања закључака и давања препорука за унапређење уоченог стања. Јачање капацитета Заштитника грађана, покрајинског и локалних омбудсмана је препорука из Извештаја о скринингу и циљ је спровођења низа активности предвиђених Акционим планом за Поглавље 23.

Ова анализа се бавила питањима институционалног оквира за рад локалних омбудсмана, изборном процедуром, административним уређењем, поступцима по притужбама грађана и грађанки, извештајима о раду и другим значајним питањима. Информације су прикупљане на основу одговора на обимни упитник који је слат локалним омбудсманима уз подршку Удружења локалних омбудсмана.

 Анализу положаја локалних омбудсмана у Републици Србији можете да преузмете на  http://www.yucom.org.rs/wp-content/uploads/2020/01/Analiza-polo%C5%BEaja-lokalnih-ombudsmana-u-Republici-Srbiji-1.pdf

Извор: www.yucom.org.rs и Координационо тело