Архива вести
                   

ОБЈАВЉЕНА АНАЛИЗА „ДОСТУПНОСТ УСЛУГА И МЕРА ПОДРШКЕ ЗА ДЕЦУ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ“

9. април 2020.

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије је објавио анализу „Доступност услуга и мера подршке за децу ромске националности на локалном нивоу“. Анализа обухвата услуге које су доступне деци до 18 година старости у области социјалне, образовне и здравствене заштите, као и услуге/мере које спречавају дискриминацију деце ромске националности.

Као један од доприноса праћењу спровођења Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, у сарадњи са Саветом за права детета Владе Републике Србије, покренуо је израду ове анализе са циљем да пружи одговор на следећа кључна питања:

  • Да ли стратешки и законски оквир у Републици Србији даје основ за унапређење положаја деце ромске националности?
  • Шта су предуслови за испуњавање стратешких и законских приоритета на локалном нивоу за унапређење положаја деце ромске националности?
  • Који су кључни изазови и капацитети за развој, спровођење и праћење услуга и мера за децу ромске националности на локалном нивоу?

На основу анализе садржаја релевантних докумената на националном и локалном нивоу и на основу истраживања с представницима организација цивилног друштва, настале су препоруке за унапређење доступности мера подршке за децу ромске националности на локалном нивоу, како би се обезбедила ефикаснија примена националних стратешких опредељења и унапредио положај деце ромске националности у Републици Србији.

У овој анализи су приказани кључни аспекти који утичу на доступност услуга и   праћење ефеката спровођења мера подршке, пре свега на локалном нивоу.

Анализа „Доступност услуга и мера подршке за децу ромске националности на локалном нивоу” је доступна на http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2020/04/Dostupnost_usluga_i_mera_podske_za_decu_romske_nacionalnosti_na_lokalnom_nivou.pdf

Извор: Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Координационо тело